📌Një tjetër pensioniste e vetmuar që u ndihmua nga stafi ynë pas telefonatës në nr. e gjelbër të Bashkisë Ura Vajgurore 0800 7161.
📌Deri më tani kemi ofruar ndihmë për 134 pensionistë të vemtuar, të cilët kanë kërkuar blerjen e disa produkteve, në pamundësi të për të dalë jashtë shtëpisë në kushtet kur ka një kufzim të lëvizjes.
📌Në bashkëpunim me punonjësit e postës janë shpërndarë pensionet në banesë për 4414 pensionistë.
📌Gjithashtu në bashkëpunim me Qendrat Shëndetësore të Njësive Administrative është bërë e mundur percjellja e medikamenteve mjekësore në 346 familje.
Pensioniste e vetmuar qe ndihmohet

📌Një tjetër pensioniste e vetmuar që u ndihmua nga stafi ynë pas telefonatës në nr. e gjelbër të Bashkisë Ura Vajgurore 0800 7161.📌Deri më tani kemi ofruar ndihmë për 134 pensionistë të vemtuar, të cilët kanë kërkuar blerjen e disa produkteve, në pamundësi të për të dalë jashtë shtëpisë në kushtet kur ka një kufzim të lëvizjes. 📌Në bashkëpunim me punonjësit e postës janë shpërndarë pensionet në banesë për 4414 pensionistë. 📌Gjithashtu në bashkëpunim me Qendrat Shëndetësore të Njësive Administrative është bërë e mundur percjellja e medikamenteve mjekësore në 346 familje.

Posted by Juliana Memaj on E enjte, 2 April 2020