Grupi i shtabit të emergjencave vijojnë inspektimet në terren për të ndjekur situatën e shkaktuar nga reshjet e dendura te shiut. Pastrimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse ka ndihmuar në përballimin e situatës.
📌 Nga viti 2016 deri më sot janë pastruar 323 233 ml ( 323.2 km )
📌 Kanale kullues 226 590 ml ( 226.6 km )
📌 Kanale vaditës 96643 ml ( 96.6 km )