Bashkë me Zv.ministrin e Brendshëm Julian Hodaj dhe Prefekten e Qarkut Valbona Zylyftari pamë nga afër cilësinë e shërbimit dhe diskutuan me punonjësit për problematikat në ditët e para dhe nevojën për adresim të shpejtë e zgjidhje.Sot 95% e shërbimeve janë online dhe asnjë institucion i administratës nuk kërkon dokumente që i siguron vetë. Pranë bashkisë është ngritur zyrë informacioni që asistojnë qytetarët, për të marrë shërbime online përmes #eAlbania.