TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE
NJËSIA ADMINISTRATIVE CUKALAT

NR

  EMRI  I SHKOLLËS

KATE

KLASA

DREJTORI

SALLA

NR I NXËNËSVE

1

E MESME E BASHKUAR
CUKALAT

2

12

3

3

110

 

+

9 VJECARE

 

 

 

 

 

82

2

9 VJECARE DONOFROSE HAXHI RYSTEMI

2

8

1

5

133

3

FILLORE SLANICË

1

1

0

0

14

4

9 VJECARE ALLAMBREZ

2

9

1

5

167

5

FILLORE ÇETË

1

2

0

0

23

6

FILLORE KROTINË

1

2

0

0

42

 

TOTALI

9

34

 

13

571

TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË KOPËSHTEVE
NJËSIA ADMINISTRATIVE CUKALAT

NR

 

VENDNDODHJA

KATE

GRUP

FËMIJË

1

CUKALAT

1

1

20

2

DONOFROSË

1

1

25

3

ALLAMBREZ

1

1

25

4

ÇETË

1

1

11

 

TOTALI

4

4

81