TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE

NJËSIA ADMINISTRATIVE POSHNJE

NR

 

  EMRI  I SHKOLLËS

KATE

KLASA

DREJTORI

SALLA

NR I NXËNËSVE

1

E MESME E BASHKUAR
SYZES

REAFT BANI

+

9 VJECARE

2

9

1

1

535

2

9 VJECARE HING OSMEN SULA

2

12

1

2

140

3

9 VJECARE CIFLIK

1

4

1

1

136

4

FILLORE BANAJ REFAT BANI

1

4

0

0

63

5

FILLORE MALAS GROP

1

2

0

0

15

6

9 VJECARE POSHNJE ANDREA MBRICE

3

16

1

2

230

7

9 VJECARE GAJD

1

4

1

0

97

 

TOTALI

11

51

5

6

1216

TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË KOPËSHTEVE

NJËSIA ADMINISTRATIVE POSHNJE

 

NR

VENDNDODHJA

KATE

GRUP

FËMIJË

1

SYZES

2

1

35

2

HING

2

1

20

3

URA E KUCIT

1

1

20

4

CIFLIK

1

1

25

5

ARRËZ

1

1

20

6

BANAJ

1

1

25

7

MALAS GROP

1

1

18

8

POSHNJE TE SHKOLLA GR 1

3

1

22

9

POLIZHAN

1

1

17

10

POSHNJE QËNDËR 1

1

2

32

11

POSHNJE TE SHKOLLA GR 2

3

1

17

12

GAJD

1

1

20

 

TOTALI

18

13

271