Shfrytëzuam fundjavën për t’u siguruar që një tjetër javë do t’i gjejë fëmijët e kopshteve dhe shkollave me ambiente të dezinfektuara. #PuneKonkrete