Në Dimal me ministrin Klosin, arkeolog, historian dhe nxnënës të shkollave për të diskutuar mbi planin e Bashkisë Ura Vajgurore për rijetëzimin e zonës, për të cilën do të ketë disa konsultime.

Në Dimal me ministrin Klosin, arkeolog, historian dhe nxnënës të shkollave për të diskutuar mbi planin e Bashkisë Ura Vajgurore për rijetëzimin e zonës, për të cilën do të ketë disa konsultime.

Posted by Juliana Memaj on E premte, 18 Tetor 2019