Në Donofrose, ku pashë nga afër punën që po bëhet nga ekipet tona të shërbimeve publike për mirëmbajtjen e hapësirave, sinjalistikën dhe ndriçimin. #PuneKonkrete