Në Donofrose, ku pashë nga afër punën që po bëhet nga ekipet tona të shërbimeve publike për mirëmbajtjen e hapësirave, sinjalistikën dhe ndriçimin. #PuneKonkrete

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).