Bashkia Ura Vajgurore njofton fituesit e konkursit online me temë: “Së bashku për familje të shëndetshme e pa dhunë, edhe në situata emergjence” i organizuar me mbështetjen e UNDP në kuadër të Programit “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzve”, financuar nga Qeveria e Suedisë.
Ju kujtojmë se përllogaritja e fituesit për punimet e publikuara u bazua në sasinë e “Like”, “Koment” dhe “Share”. Sipas të dhënave të mbledhura më 15 MAJ rezultatet janë si vijon:
Vendi 1: Grupi ekologjik -> 1.300 LIKE, 166 KOMENTE dhe 146 SHARE
Vendi 2: Merlin Metushi -> 1.200 LIKE, 83 KOMENTE dhe 123 SHARE
Vendi 3: Kleida Tare -> 1.000 LIKE, 160 KOMENTE dhe 88 SHARE
Vendi 4: Aresa Pitii -> 1.000 LIKE, 30 KOMENTE dhe 22 SHARE
Vendi 5: Glorja Muhametanji -> 482 LIKE, 30 KOMENT dhe 24 SHARE
Vendi 6: Eris Gjoni -> 462 LIKE, 62 KOMENT dhe 28 SHARE