Për ILARIAN vogëlushen e qytetit tonë, mjeku konsiderohet hero, njëlloj si Batman, Superman, IronMan apo Spiderman. Ky krijim është pjesë e konkursit online të bashkisë.