Drejt përfundimit punimet për rikonstruksionin e plotë të shkollës në Kutalli. Brenda vitit do të mbyllim punimet dhe fëmijët që mësojnë aty do të kenë mundësi që vitin e ardhshëm të ulen në tavolinat e shkollës. Me buxhetin afatmesëm do të ndërtojmë edhe rrugët e brendshme të fshatit Kutalli. #PuneKonkrete