Gjatë takimit me drejtues të Bashkisë, ku diskutuam mbi vijimin e aksionit humanitar për ndihmën e familjeve në nevojë dhe planin e punëve.
Deri tani kemi ndihmuar 912 familje në nevojë të ndihmuar me 1046 pako me ndihma ushqimore.
📍335 familje në Njësinë Ura Vajgurore.
📍274 familje në Njësinë Poshnje.
📍135 familje në Njësinë Kutalli.
📍168 familje në Njësinë Cukalat.