Pas shumë dekadash, i japim zgjidhje konkrete problematikave me personat që kanë aftësi të kufizuar në Urë Vajgurore. Së shpejtë fëmijët nga 3- 18 vjeç do të marrin shërbime në një qendër multifunksionale në Poshnje. Vëmendja ndaj kësaj shtrese do të vijojë dhe do të mbështet çdo nismë që i shërben fuqizimit të tyre.