Më kryepleqtë e Njësisë Qendër Ura Vajgurore

Gjatë takimit me kryepleqtë e njësisë qendër Ura Vajgurore, ku bashkëbiseduam në praninë edhe të drejtorëve të bashkisë, për axhendën e punëve. pastrmin e zonave, mirëmbajtjen e shesheve, dezinfektimin e shkollave dhe shqetësime të tjera të komunitetit.

Posted by Juliana Memaj on E premte, 22 Maj 2020