Përgjatë katër viteve në drejtimin e bashkisë, besimi dhe mbështetja e vazhdueshme nga njerëzit dhe grupet e ndryshme sociale, ka qenë për mua burim energjie, pikënisja dhe inspirimi për të punuar me përkushtim. Faleminderit dhe do vijojmë punën për më shumë mbështetje gjatë katër viteve të ardhshme. #30Qershor #BashkiaQeDuam