Choose Your Interest

TownPress News

Sistemi i Integruar Informatik për Shërbimet bashkiake, si nje instrument i rendesishem ne funksion te mireorganizimin administrativ te punes, rritjes seeficenses dhe perfirmances ne ofrimin e sherbimeve, rritjes se aksesit qytetar dhe transparences, është vlerësuar si 1 nga 10 praktikat më të mira te pushtetit vendor ne Shqiperi, dhe qe mund te replikohet ne njesi […]

Read All Posts