Është gjithmonë kënaqësi të rikthehesh në disa prej kopshteve të reja që bashkia ka ndërtuar, si te kjo godinë në Arrëz.