Leonora Bebi 
Koordinator për të Drejtën e Informimit
Përgjegjëse e Marrëdhënieve me Publikun dhe Informacionit

Orari i Punës i Administratës së Bashkisë:
E Hënë – E Premte
08:00 – 16:00

Adresa:
Bashkia Ura Vajgurore
Rruga “ Dimal”
Lagjia “18 Tetori”, Ura Vajgurore
Telefon: 036122468
e mail: info.publiku@uravajgurore.gov.al
Ura Vajgurore, 5007 Shqipëri

Tel: 00355 36 122 468
web: www.uravajgurore.gov.al
e-mail: bashkia@uravajgurore.gov.al