Teksa afrojnë festat kombëtare, secili prej jush mund të më dërgojë një foto në këtë faqe, me pamje të flamurit të vendosur në shtëpinë tuaj. Te gjitha këto do t’i hedhim në një album të përbashkët. Kjo do të jetë kartolina jonë e urimit për të gjithë shqiptarët. #KrenarPerFlamurin