Choose Your Interest

TownPress News

Bashkë me Zyrën Vendore Arsimore organizuam veprimtaritë sportive midis shkollave 9-vjeçare. Finalet e lojërave u zhvilluan në mjediset sportive të shkollës 9-vjeçare Poshnje.Bashkia Dimal do të vazhdojë të investojë në terrenet sportive me objektiv që çdo shkollë të ketë terrene sportive bashkëkohore. Faleminderit drejtuesit të ZVA -së, Isuf Bazaj, i cili theksoi rolin e pazëvendësueshëm që […]

Read All Posts