Vizitë ne serat e Njësisë Poshnje

Në Poshnje, ku vizitova një serë me sipërfaqe 5000 m2, të mbjella me perime dhe prodhimi i të cilit shitet ne pikat e grumbullimit. Do të ngrejmë një sistem informacioni të saktë dhe së bashku me platformën "Farm and Market" do t'u vijmë në ndihmë fermerëve. Nga ana tjetër, pas ndërhyrjes së bashkisë te sistemi i kullimit në dy kanale kryesore, ai i Pashallis dhe i Poshnjes, ka dhënë frytet pozitive në sera. #PuneKonkrete

Posted by Juliana Memaj on E premte, 15 Maj 2020