Shume e lumtur, qe rrugetimin tone prej 1 viti ne konsultimin me publikun, per ndryshimin pa ndryshim kufijsh, qe lidhet me ndryshimin e emertimit te Bashkise nga Ura Vajgurore, ne Dimal , e cuam ne fazen e marrjes se konsensusit unanim te keshillit bashkiak, fale edhe mbeshtetjes se gjere te mediave. E bindur qe me mbeshtetjen e Ministrit Klosi, deputetit tone, i cili i eshte bashkangjitur kesaj nisme qe ne diten e pare, do te arrijme edhe konsensusin ne Kuvendin e Shqiperise.