Një ditë e bukur me të vegjlit që jo vetëm mësojnë si të respektojnë mjedisin🍃, por edhe kontribuojnë duke mbjellë sëbashku pemë të reja 🌳🌳