Ato kontribuan për arsimimin e shumë brezave, sot mësuesit në pension japin mbështetjen e tyre për më shumë hapësira të gjelbra, duke iu bashkuar aksionit të Bashkisë Ura Vajgurore për mbjelljen e deri 5000 fidanëve të rinj.🌲🌳