Vijon me ritme të shpejta puna për kopshtin e ri në Syzes, në Njësinë Poshnje, për t’i dhuruar fëmijëve të kësaj zone ambiente të reja që do të jenë funsionale vitin e ardhshëm. #PuneKonkrete