📌Pas telefonatës në nr. e gjelbër të Bashkisë Ura Vajgurore 0800 7161, shtabi ynë ofroi asistencën e kërkuar për kërkesën e pensionistët nga fshati Konezbalt, i cili kishte nevojë për pajisjen me disa ilaçe, mbushjen e bomblës së gazit dhe produkte ushqimore.
📌Deri më tani kemi ofruar ndihmë për 134 pensionistë të vemtuar, të cilët kanë kërkuar blerjen e disa produkteve, në pamundësi të për të dalë jashtë shtëpisë në kushtet kur ka një kufzim të lëvizjes.
📌Në bashkëpunim me punonjësit e postës janë shpërndarë pensionet në banesë për 4414 pensionistë.
📌Gjithashtu në bashkëpunim me Qendrat Shëndetësore të Njësive Administrative është bërë e mundur percjellja e medikamenteve mjekësore në 346 familje.