Organizuam një aktivitet dedikuar fëmijëve jetim, për të theksuar mbështetjen që bashkia do të japë për këtë kategori dhe se gjithmonë do të jetë në vëmendjen tonë për më shumë përkujdesje nëpërmjet projekteve të ndryshme sociale.