Në Allaxhias, Pashalli dhe Çiflik ku kemi vijuar aksionin tonë të radhës për punët publike. Punonjësit tanë të shërbimeve do të fokusohen në mirëmbajtjen e rrugëve të arave, mjedisit dhe hapësirave publike.