Pas ndërtimit të rrugës së re, punonjësit e bashkisë janë duke u kujdesur për kanalin kullues që përmirëson infrastrukturën rrugore dhe që i shërben komunitetit të kësaj zone.