Pas dëgjesës publike të zhvilluar me banorët e zonës ku u kërkua një ndërhyrje në kanalet kulluese, Bashkia veproi menjëherë duke marrë masat për përmirësimin e situatës.