Makineritë tona po punojnë çdo ditë për të hapur kanalet në çdo cep të njësisë dhe sigurohemi që sezoni i shirave që do të vijë të shkaktojë sa më pak dëme.