Sot, më 3 Dhjetor 2018, në ditën ndërkombëtare të aftësisë së kufizuar, që këtë vit mbahet nën moton “ Fuqizimi i personave me aftësi të kufizuara, sigurimi i gjithëpërfshirjes dhe barazisë”, grupimi i aktivistëve nga komuniteti i personave me aftësi të kufizuara ( të rinj, gra, fëmijë me aftësi të kufizuara) dhe familjarëve të tyre, i krijuar në Bashkinë Ura Vajgurore në kuadër të projektit “Fuqizimi i Njerëzve me Aftësi të Kufizuara përmes Informimit dhe Ndërgjegjësimit”, që Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar po zbaton në bashkitë: Ura Vajgurore, Dibër dhe Përmet, në kuadër të programit “Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind” , në bashkëpunim dhe me mbështetjen e PNUD, kërkon të sjellë në vëmëndje të institucioneve në nivel lokal nevojat më prioritare që ka sot komuniteti i personave me aftësi të kufizuara të Bashkisë Ura Vajgurore.