Në Drenovicë, ku vijonnë punimet për hapjen e kanleve kulluese që do t’u shërbejnë 20 hektarëve tokë bujqësore, ku kryesisht janë të vendosura sera.