LIVE në fshatin Agjm, Njësia Poshnje, ku jemi në përfundim të punës për hapjen e kanaleve. Nga kjo ndërhyrje përfitojnë Fshati Agim , Kuç dhe Hingë, janë tre fshatra të njësisë administrative Poshnje.
Është zonë e begatë ku kulturat kryesore që kultivohen janë agrumet në përgjithësi, ulliri si dhe perimet në ambjente të mbrojtura ( sera ).
Në këtë zonë janë afro 210 ha agrume , prodhimi arrin mbi 2000 ton në vit,prodhimet e tyre tregëtohen në tregun e brendshën , si dhe eksport.
Për këtë vit :
• Për fshatin Agim janë planifikuar për pastrim 4 kanale, me gjatësi 900 ml , sot e përfundojmë këtë fshat.
• Për fshatin Kuç janë planifikuar për pastrim 11 kanale me gjatësi 5800 ml, jemi duke pastruar kanalin e fundit .
• Për fshatin Hingë janë planifikuar për pastrim 16 kanale, me gjatësi 6700 ml, janë pastruar 3500 ml, puna vazhdon për pjesën tjetër.

LIVE në fshatin Agjm, Njësia Poshnje, ku jemi në përfundim të punës për hapjen e kanaleve. Nga kjo ndërhyrje përfitojnë Fshati Agim , Kuç dhe Hingë, janë tre fshatra të njësisë administrative Poshnje.Është zonë e begatë ku kulturat kryesore që kultivohen janë agrumet në përgjithësi, ulliri si dhe perimet në ambjente të mbrojtura ( sera ).Në këtë zonë janë afro 210 ha agrume , prodhimi arrin mbi 2000 ton në vit,prodhimet e tyre tregëtohen në tregun e brendshën , si dhe eksport.Për këtë vit :• Për fshatin Agim janë planifikuar për pastrim 4 kanale, me gjatësi 900 ml , sot e përfundojmë këtë fshat.• Për fshatin Kuç janë planifikuar për pastrim 11 kanale me gjatësi 5800 ml, jemi duke pastruar kanalin e fundit .• Për fshatin Hingë janë planifikuar për pastrim 16 kanale, me gjatësi 6700 ml, janë pastruar 3500 ml, puna vazhdon për pjesën tjetër.#PuneKonkrete #QendroniNeShtepi

Posted by Juliana Memaj on E premte, 8 Maj 2020