Krahas sheshit të ri që kemi ndërtuar. Kjo zonë po pajiset edhe me infrastrukturë të re rrugore dhe që do të ndihmojë lëvizjen e gjithë komunitetit që banon aty. #PuneKonkrete