Sa herë që dal përpara takimeve të tilla, ndihem e emocionuar dhe kujtoj si filluam bashkarisht rrugëtimin tonë, të vështirë e të bukur, falë besimit të dhënë prej jush, kaq bujarisht ndaj meje në zgjedhjet e mëparshme vendore.Në zgjedhjet e ardhshme nevojitet mbështetja e secilit prej jush.