Një tjetër punë e kryer nga bashkia në shërbim të komunitetit, duke ndërhyrë në infrastrukturën rrugore përmes krijimit të një kanali që do t’i orientojë më mirë ujërat.