Jo vetëm i japim zonës një rrugë të re, por edhe investojmë duke krijuar infrastrukturë të re ndihmëse që do të përdoret nga i gjithë komuniteti.