Gjatë aksionit të sektorit të shërbimeve të bashkisë për pastrimin e zonës nga mbeturinat, por është e nevojshme që të gjithë të respektojmë ambientin ku jetojmë çdo ditë, duke hedhur mbetjet në vendin e caktuar.