Një tjetër hapësirë publike do të kthehet në funksion të plotë të komunitetit. Me punonjësit e sektorit të shërbimeve përfunduam pastrimin e zonës nga inertet.