Shumë e lumtur që në Njësinë Ura Vajgurore u mirëprit nga banorët propozimi për emërtimin e ri: Bashkia Dimal. Gjatë këtij takimi, u sqarua idea dhe përftiimet që qyteti ynë ka. Çdo njësi administrative, Urë Vajgurore, Poshnje, Kutalli apo Cukalat, do të kenë të njëjtin emër dhe pa ndryshim territorial. Procesi i konsultimit do të vijojë në të gjitha njësitë. #BashkiaDimal