Çdo ditë punojmë për hapjen e kanaleve kulluese që do të ndihmojnë komunitetin në shërbim të tokave të tyre. Puna nuk ndalet deri në hapjen e kanaleve në të gjithë bashkinë.