Tashmë është kthyer në traditë që buxheti i bashkisë diskutohet dhe vendoset me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe që sjell një shpërndarje më të mirë sipas nevojave dhe mundësive që kemi.