Në Poshnje, me banorë të njësive administrative të Bashkisë Ura Vajgurore për të folur për punët e bëra në këto 4 vjetë dhe projektet e reja për përmirësimin e jetës së komuniteteve tona.