Mirëprita sot një përfaqësi të grupit të aktivistëve të Bashkisë Ura Vajgurore, të cileë parashtruan kërkesat e tyre për muajt në vazhdim falë projektit “Fuqizimi i personave me aftësi të kufizuara përmes informimit dhe ndërgjegjësimit”, pjesë e programit “Askush të mos mbetet pas” mbështetur nga PNUD përmes Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim. Do të kujdesemi që të kemi jo vetëm një Qendër Multifunksionale me kushte bashkëkohore, por edhe të dëgjojmë çdo shqetësim që vjen nga personat me aftësi ndryshe dhe grupet vulnerabël.