Përmirësimi i godinave arsimore është një nga prioritet kryesore të bashkisë për këtë mandat, ndaj kujdesemi që nxënësit si në qender apo fshat të kenë të njëjtat kushtet studimi.