Në serën e Zenel Hekalit, që kujdeset për 13 dynym sera, në të cilat prodhon perime të stinës. Ndërhyrja në kanalet vaditëse, u ka ardhur në ndihmë serave duke krijuar lehtësi për komunitetin në Drenovicë. Ndërkohë po vijon puna me kanalet dhe do vijojë në fshatrat Samaticë dhe Goriçan.

Në serën e Zenel Hekali, i cili kujdeset për 13 dynym sera

Në serën e Zenel Hekalit, që kujdeset për 13 dynym sera, në të cilat prodhon perime të stinës. Ndërhyrja në kanalet vaditëse, u ka ardhur në ndihmë serave duke krijuar lehtësi për komunitetin në Drenovicë. Ndërkohë po vijon puna me kanalet dhe do vijojë në fshatrat Samaticë dhe Goriçan.

Posted by Juliana Memaj on E mërkurë, 20 Maj 2020