Në Skrevan, ku inspektuam punën disa ditore që po bëhet nga ekipet tona të punonjësve për mirëmbajtjen e zonës. Gjithashtu, bashkë me përfaqësues të komunitetit zhvilluam disa takime për të folur mbi kërkesat dhe projektet e reja që bashkia do të reaizojë.

Në Skrevan, ku inspektuam punimet publike

Në Skrevan, ku inspektuam punën disa ditore që po bëhet nga ekipet tona të punonjësve për mirëmbajtjen e zonës. Gjithashtu, bashkë me përfaqësues të komunitetit zhvilluam disa takime për të folur mbi kërkesat dhe projektet e reja që bashkia do të reaizojë.

Posted by Juliana Memaj on E enjte, 25 qershor 2020