Bashkë me punonjës të bashkisë dhe përfaqësues të komunitetit ndërmorrëm një aksion për të hequr mbeturinat dhe më pas gjelbërimin e kësaj zone. Faleminderit kujtdo që na është bashkuar këto ditë për më shumë ambiente të pastra dhe me gjelbërim.