Vijon pa ndërperje puna për hapjen e kanaleve që do t’i vijnë në ndihmë fermerëve të zonës. Gjithashtu shmangim përmbytjet dhe sistemojmë qarkullimin e ujërave në ndihmë të komunitetit.